...

Kierownik budowy, z którego "będzie Pan zadowolony"

Planujesz budowę i potrzebujesz kogoś, kto to wszystko ogarnie?

Kierownik budowy jest niezbędny w procesie inwestycyjnym. Zapewnia prawidłową organizację, nadzór i realizację inwestycji zgodnie z planem. Dba o jakość materiałów i wykonania, eliminując ryzyko usterek w budynku. Koordynuje pracę podwykonawców, dostawców i członków zespołu budowlanego.

kierownik budowy

Niezależny kierownik budowy zapewni Ci spokój i zaoszczędzi problemów

Wiele ekip posiada własnych kierowników. Pozwala to Inwestorowi obniżyć koszty budowy, a Wykonawcy pozostać konkurencyjnym na rynku. Ale czy jest to dobre rozwiązanie? Czy taki kierownik dopilnuje, by Wykonawca dla własnych zysków nie zdecydował się oszczędzić tam, gdzie nie powinien?

Co zyskasz decydując się na współpracę z nami?

Skontaktuj się z nami

Wybierz kierownika budowy, który zagwarantuje Ci wybudowanie obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną.

Masz pytania?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej. Na te zadawane rzadziej z chęcią odpowiemy bezpośrednio. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz.

To zależy przede wszystkim od zakresu jaki zostanie uzgodniony między stronami. Podstawowy pakiet obejmuje przede wszystkim spełnienie procedur administracyjnych (PINB, dziennik budowy) oraz prowadzenie i koordynację budowy wraz z docelowym odbiorem.

Dodatkową usługa jest prowadzenie przetargów, dobór wykonawców, przygotowanie umów oraz weryfikacja przyjętych rozwiązań projektowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji komercyjnych, przemysłowych i deweloperskich. To pozwala dużo szerzej patrzeć na przyjęte rozwiązania projektowe i docelowo ograniczyć koszty związane z realizacją inwestycji.

Ilość dni na budowie zależy od skali inwestycji oraz zakresu jaki zostanie uzgodniony. Kluczowym elementem jest jakość robót budowlanych, ale również harmonogram prac oraz przyjęte założenia kosztowe.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.